Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website gebruiksvriendelijker. Lees meer.

Wie krijgt osteoporose

Osteoporose is een soort 'stille epidemie', omdat 70% van de mensen met osteoporose niet weet dat ze deze ziekte hebben. Osteoporose wordt vaak pas ontdekt na een botbreuk. En dan is de ziekte al in een gevorderd stadium.

Naar schatting telt Nederland meer dan 850.000 mensen met osteoporose. Jaarlijks breken ruim 83.000 mensen ouder dan 55 jaar een bot als gevolg van deze ziekte. Dat betekent dat iedere zes minuten een patiënt een bot breekt!

Osteoporose komt vooral voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Toch kunnen ook jongeren deze ziekte krijgen. Vaak is de oorzaak dan een (aangeboren) afwijking of langdurig gebruik van medicijnen die de botdichtheid verminderen.

Wie krijgt osteoporose?Van de mensen met osteoporose is eenderde man en tweederde vrouw. De reden dat vrouwen veel 'vatbaarder' voor osteoporose zijn dan mannen, komt doordat bij hen de botafbraak sneller gaat. Dat komt door de overgang. Vanaf de overgang maken vrouwen minder oestrogeen aan. Oestrogeen is een vrouwelijk hormoon, dat beschermt tegen botafbraak.

Erfelijke factoren spelen ook een rol bij osteoporose: heeft een van uw ouders een heup gebroken, dan heeft u waarschijnlijk zelf een verhoogd risico op osteoporose.

De verwachting is dat als gevolg van vergrijzing het aantal mensen met osteoporose in de toekomst zal toenemen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunnen we in de periode tot 2025 een groei van het aantal patiënten verwachten van nu 850.000 naar straks ruim 1.200.000.

Omdat osteoporose een stille epidemie is, is het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de risicofactoren en eventueel met hun huisarts overleggen of medicatie nodig is. Of u zelf kans maakt op osteoporose kunt u toetsen via de risicotest op deze website.

De D3-aanpak op deze site bevat handige en simpele tips om via voedings- en bewegingsaanpassingen osteoporose tegen te gaan.

Downloaden

De D3-aanpak biedt u houvast voor de juiste voeding, beweging en eventuele medicatie tegen osteoporose. Alle informatie op deze site is verwerkt in een handig bewaarboekje. Download het boekje hier gratis.

Download osteoporose aanpak