Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website gebruiksvriendelijker. Lees meer.

Klachten door osteoporose

Naarmate u ouder wordt, neemt het risico op osteoporose en daarmee gepaarde klachten toe. Vrouwen lopen meer risico op osteoporose dan mannen.

Welke klachten ontstaan door osteoporose?

Wanneer een tekort aan calcium  leidt tot botontkalking, ook wel osteoporose genoemd, kan dit schade geven aan het lichaam. Helaas is botontkalking een ‘sluipend proces’: vaak wordt het pas opgemerkt als er daadwerkelijk klachten ontstaan. De volgende klachten kunnen ontstaan door osteoporose:

1. Calcium tekort kan leiden tot botbreuken

Osteoporose wordt vaak pas opgemerkt als u, na vaak een niet eens zo ernstige val of stoot, een bot breekt. Polsbreuken komen het meeste voor bij mensen tussen de 50 en 60 jaar. Na die leeftijd breekt men eerder een heup. Herstel van een polsbreuk duurt weken tot maanden. Bij een heupfractuur is bijna altijd een operatie nodig, met daarna maandenlange revalidatie. Maar ook andere fracturen kunnen het gevolg zijn van osteoporose.

Klachten door osteoporose

2. Kleiner en krommer worden

Als de wervels in de wervelkolom door een calcium tekort verzwakken, kunnen deze inzakken. Een gevolg hiervan is dat u krimpt. Zijn er meerdere wervels ingezakt, dan wordt uw rug steeds krommer. Dit kan bij sommige patiënten leiden tot chronische rugpijn. Bij de inzakking van een wervel is vaak sprake van acute rugpijn, die met rust na enkele weken weer kan verdwijnen.

3. Klachten in de organen

Is de wervelkolom erg krom geworden, dan kan dat leiden tot ademhalingsmoeilijkheden. De longen hebben namelijk minder ruimte achter de ribben. Ook is er grotere kans op longontsteking, door beperkte ruimte in de borstkas. 

Door dit krimpen kan ook de maag uitzakken, waardoor er een bollere buik ontstaat. Soms komt ongewenst urineverlies voor, doordat de buikorganen op de blaas gaan drukken.

4. Evenwichtsverlies

Door het inzakken van wervels en de verkromming van de wervelkolom, verandert de lichaamshouding. Soms gaan mensen door de kromme houding meer met hun hoofd naar voren lopen. Dit heeft invloed op het evenwichtsgevoel: mensen hebben de neiging voorover te vallen. Daardoor wordt de kans op vallen (en dus op botbreuken) weer groter.

Klachten door osteoporose kunnen leiden tot (ernstige) beperkingen en flinke vermindering van de kwaliteit van uw leven. Direct aan de ziekte osteoporose kun je niet overlijden, maar aan de gevolgen ervan helaas wel: uit onderzoek (CBO 2002) blijkt dat van de mensen die een heup breken, vijfentwintig procent binnen een jaar overlijdt.

Als u denkt dat u misschien osteoporose heeft, kunt u:
• De risicotest op deze website doen
• De D3-aanpak op deze website volgen
• Het onderwerp bespreken met uw huisarts. De huisarts kan u, als het nodig is, verwijzen voor een DEXA-scan, waarmee uw botdichtheid gemeten wordt en/of eventuele medicatie voorschijven (of uw huidige dosering checken).


De D3-aanpak

Wat kan ik doen tegen osteoporose?

De D3-aanpak tegen osteoporose

De D3-aanpak biedt u handvatten voor de juiste voeding, beweging en eventuele medicatie. Zo kiest u iedere dag zelf tussen breekbaar zijn of fit blijven.

Downloaden

De D3-aanpak biedt u houvast voor de juiste voeding, beweging en eventuele medicatie tegen osteoporose. Alle informatie op deze site is verwerkt in een handig bewaarboekje. Download het boekje hier gratis.

Download osteoporose aanpak