Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website gebruiksvriendelijker. Lees meer.

Diagnose osteoporose

Van osteoporose merkt u in het begin niet veel. Het gevaar van osteoporose is dan ook dat de ziekte vaak al gevorderd is voordat het wordt opgemerkt. Maar om de gevolgen van osteoporose te beperken, is het belangrijk om de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen. Dan kan namelijk zo vroeg mogelijk worden gewerkt aan het tegengaan van botafbraak, via voeding, beweging en medicatie. De diagnose osteoporose kan op meerdere manieren worden gesteld.

Na een botbreuk

Als u iets heeft gebroken, kan dit aan de hand van de röntgenfoto worden vastgesteld. Als u na uw 50e levensjaar iets breekt, is het altijd verstandig zelf aan de arts te vragen of er sprake is van osteoporose, en of het nodig is om verder onderzoek te doen of medicatie voor te schrijven.

Met een röntgenfoto

Bij een wervelfractuur wordt eerst een röntgenfoto gemaakt. Op een röntgenfoto kan men naast een botbreuk ook eventuele ingezakte wervels goed zichtbaar maken. Ingezakte wervels zijn vaak een gevolg van osteoporose.

Met een botdichtheidsmeting (DEXA-meting)

Dexa meetingBij een andere botbreuk dan een wervelfractuur wordt meestal een botdichtheidsmeting gedaan, ook wel DEXA-meting genoemd. Met behulp van een DEXA-apparaat -een soort röntgenapparaat- wordt de botdichtheid van een aantal wervels en de heup gemeten. Dit onderzoek doet geen pijn. Is de botdichtheid aanzienlijk lager dan wat als normaal wordt gezien, dan is er sprake van osteoporose.

De uitslag van de DEXA-meting wordt uitgedrukt in een zogenaamde ‘T-score’. Bij het bepalen van deze T-score wordt uw botdichtheid vergeleken met de botdichtheid van een gezonde persoon van 35 jaar (zie onderstaand schema).

Botdichtheid T-score
normaal groter dan -1
osteopenie (verminderde botdichtheid) tussen -1 en -2,5
osteoporose vanaf -2,5
ernstige osteporose vanaf -2,5 + botbreuk

Een DEXA-meting wordt alleen uitgevoerd als er grote kans is dat er sprake is van osteoporose. Bijvoorbeeld als u na uw vijftigste een bot breekt, of als er sprake is van een combinatie van bepaalde risicofactoren. Uw huisarts bepaalt of u al dan niet een DEXA-scan nodig heeft. U kunt het onderwerp uiteraard altijd met uw arts bespreken.

Tegenwoordig kan met nieuwere DEXA-apparatuur naast de botdichtheidsmeting ook een beeld worden verkregen van de wervelkolom zoals bij een gewone röntgenfoto. Dit heet IVA of VFA en geeft een goed beeld over de aanwezigheid van eventuele wervelbreuken.

Een botdichtheidsmeting vindt, na doorverwijzing van een huisarts, plaats in een ziekenhuis of een diagnostisch centrum. Nog niet alle ziekenhuizen in Nederland hebben een botdichtheidsmeter. Op de website van de Osteoporose Stichting staat een overzicht van locaties met een DEXA-apparaat.

 

Downloaden

De D3-aanpak biedt u houvast voor de juiste voeding, beweging en eventuele medicatie tegen osteoporose. Alle informatie op deze site is verwerkt in een handig bewaarboekje. Download het boekje hier gratis.

Download osteoporose aanpak